Contact

Address :
Lalita Devi Mahavidyalaya Rahatikar, Pratapgarh-230139

Phone :
9415229518,
9794007694,
8004859508,
8052397300